USŁUGI

Głównym nurtem działalności firmy jest dostarczanie nowych urządzeń firmy SAIMA MECCANICA na rynek polski.

W ramach tejże prerogatywy firma SAIMA SERVICE POLAND prowadzi wielokierunkowo działania wspierające, wśród których zalicza się:

  • projektowanie układów technologicznych funkcjonowania instalacji
  • konsultowanie zewnętrznych projektów technologicznych
  • organizowanie dostaw nowych urządzeń
  • prace instalacyjne  – nowe wdrożenia
  • prowadzenie serwisu technicznego urządzeń SAIMA w Polsce
  • prowadzenie serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń SAIMA
  • prowadzenie magazynu części zamiennych
  • działalność reklamowo – marketingowa pod hasłem “SAIMA w POLSCE”
  • koordynowanie działalności pomocniczej o charakterze budowlano – metalowym

SERWIS TECHNICZNY

Firma dysponuje bazą w pełni wyposażonych mobilnych ekip serwisowych, realizujących zadanie z zakresu montażu nowych instalacji oraz utrzymania ruchu dla istniejących obiektów lakierniczych – na terenie całego kraju.
W ramach obsługi technicznej są realizowane dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych, jest również prowadzony program UMOWA SERWISOWA SAIMA – PLUS,  który zapewnia najwyższy standard obsługi dla wymagających klientów.