GAZ SPALANY BEZPOŚREDNIO

Firma SAIMA SERVICE POLAND wdraża rozwiązania grzewcze oparte na płaszczyźnie produktów firmy RIELLO – reprezentowanej w Polsce przez firmę RIELLO PALNIKI Sp. z o.o. z Wrocławia.Wśród najnowszych rozwiązań firmy Riello dla kabin lakierniczych wyróżnia się palniki technologiczne serii RX – do bezpośredniego spalania gazu w instalacjach wentylacyjnych.
W odróżnieniu od starszych rozwiązań konkurencyjnych palniki RX wykazują się najczystszym spalaniem, spełniając rygorystyczne normy europejskie w zakresie emisji tlenków węgla i azotu.
Spalanie gazu w palniku RX instalowanym w kabinosuszarce jest niezależne od jakości strumienia powietrza technologicznego, ponieważ posiada on własny wentylator zmiennoobrotowy, z którym zsynchronizowany jest układ zaworowy gazu. Również walcowa głowica spalania stanowi technologiczny szczyt obecnych możliwości materiałowych w dziedzinie technik materiałów żarowytrzymałych.
Zasada pracy palnika w kabinie lakierniczej polega nie na wymianie ciepła, a  na mieszaniu powietrza technologicznego z czystymi chemicznie spalinami.
Zastosowanie palnika spalania bezpośredniego w kabinie lakierniczej umożliwia osiągnięcie następujących korzyści:

  • oszczędność bezpośrednia  – 16-18% wynikająca z braku strat kominowych
  • oszczędność pośrednia – radykalne skrócenie czasu osiągnięcia zakładanych temperatur
  • oszczędność wynikająca ze skrócenia i przyspieszenia procesu naprawczego w skali MAKRO
  • brak kosztownych elementów podlegających zużyciu ( wymiennik ciepła)
  • brak komina spalin ( opłaty od emitera )
  • brak agresywnych chemicznie skroplin
  • dokładna stabilizacja temperatury