URZĄDZENIA DODATKOWE

Do urządzeń dodatkowych technologii lakierniczej zaliczamy :

 • jedno lub wielostanowiskowe, wentylowane strefy przygotowawcze, obejmujące
  • okratowane podłogi odciągowe
  • sufity nawiewno -filtracyjne
  • centrale filtrowentylacyjne
  • bezcieniowe oświetlenie
 • wentylowane pomieszczenia dla potrzeb przygotowywania mieszanek do aplikacji
 • wydzielone suszarnie zaprojektowane w technologii promienników podczerwieni