KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA

Ostatnie lata przyniosły wydatny rozwój komunikacji tramwajowej w aglomeracjach wielkomiejskich. Są budowane nowe linie tramwajowe odciążające komunikację z odległych osiedli mieszkaniowych, planowane reorganizacje i budowa nowych zajezdni tramwajowych dostosowanych do wymogów nowoczesnych technologii oraz wymiana floty tramwajów na nowe pojazdy.

Firma SAIMA MECCANICA jest jednym z wiodących dostawców urządzeń lakierniczych dla polskich zakładów produkcyjnych specjalizujących się w budowie tramwajów, do których należą takie wytwórnie jak PESA Bydgoszcz czy SOLARIS Bolechowo.

Dla dużych zajezdni obsługujących kilkaset tramwajów ważne jest posiadanie stanowiska lakierniczego w którym można przeprowadzić naprawę uszkodzenia komunikacyjnego które może wyniknąć podczas eksploatacji zestawu tramwajowego,ponieważ koszt specjalistycznego transportu do zakładu wytwórczego jest wysoki, a czas przestoju zestawu w takim wariancie działania wzrasta generując straty ekonomiczne.